دیجیلیب+

ورود/ثبت نام
نمایش برچسبی-[پایان نامه فارسی]مسئولیت کیفری مجرمین دو جنسه در جرایم جنسی
نوع مدرک: پایان نامه فارسی
شماره رکورد: ۱۴۴۶۱
شماره مدرک: پ ۵۱۳۰
عنوان: مسئولیت کیفری مجرمین دو جنسه در جرایم جنسی
نام پدید آورنده: فائزه نائیجی
دانشگاه: شمال آمل
دانشکده: علوم انسانی و اجتماعی
رشته: حقوق‌ جزا و جرم‌ شناسي‌
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
استاد راهنما: دکتر محمد نبی پور
تاریخ دفاع: تابستان ۱۳۹۹
ردیف شماره ثبت جلد نسخه مرجع سال قابل امانت عملیات
ردیف عنوان نوع محتوا فایل حجم عملیات
1 مسئولیت کیفری مجرمین دو جنسه در جرایم جنسی متن سیده فاطمه فایزی.pdf 1.4(MB)