دیجیلیب+

ورود/ثبت نام
نمایش برچسبی-[پایان نامه فارسی]زمانبندی تولید کارگاهی منعطف در حالت پویا با در نظر گرفتن خرابی ماشین آلات،ورود سفارش جدید و تغییر زمان عملیات
نوع مدرک: پایان نامه فارسی
شماره رکورد: ۱۴۴۶۳
شماره مدرک: پ ۵۱۳۲
عنوان: زمانبندی تولید کارگاهی منعطف در حالت پویا با در نظر گرفتن خرابی ماشین آلات،ورود سفارش جدید و تغییر زمان عملیات
نام پدید آورنده: شیما غلامیان عربی
دانشگاه: شمال آمل
دانشکده: فنی و مهندسی
رشته: مهندسی صنایع گرایش مدلسازی سیستم های کلان
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
استاد راهنما: دکتر احمد جعفرزاده افشاری
استاد مشاور: دکتر امیر خاکباز
تاریخ دفاع: شهریور ۱۳۹۶
ردیف شماره ثبت جلد نسخه مرجع سال قابل امانت عملیات
ردیف عنوان نوع محتوا فایل حجم عملیات
1 زمانبندی تولید کارگاهی منعطف در حالت پویا با در نظر گرفتن خرابی ماشین آلات،ورود سفارش جدید و تغییر زمان عملیات متن پایان_نامه_نهایی_شیما_غلامیان_عربی.pdf 2.4(MB)