دیجیلیب+

ورود/ثبت نام
نمایش برچسبی-[پایان نامه فارسی]ارزیابی کارکنان موسسه علمی آموزشی نگاه نو استان مازندران طبق استاندارد آموزشی UCMAS نمایندگی IWA2
نوع مدرک: پایان نامه فارسی
شماره رکورد: ۱۴۴۶۰
شماره مدرک: پ ۵۱۲۹
عنوان: ارزیابی کارکنان موسسه علمی آموزشی نگاه نو استان مازندران طبق استاندارد آموزشی UCMAS نمایندگی IWA۲
نام پدید آورنده: سیده فاطمه فائزی
دانشگاه: شمال آمل
دانشکده: علوم انسانی و اجتماعی
رشته: مدیریت کسبو کار گرایش بازاریابی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
استاد راهنما: دکتر حمید رضا رضوی
استاد مشاور: دکتر امیر حسین آزادنیا
تاریخ دفاع: شهریور ۱۳۹۸
ردیف شماره ثبت جلد نسخه مرجع سال قابل امانت عملیات
ردیف عنوان نوع محتوا فایل حجم عملیات
1 ارزیابی کارکنان موسسه علمی آموزشی نگاه نو استان مازندران طبق استاندارد آموزشی UCMAS نمایندگی IWA2 متن سیده فاطمه فایزی.pdf 1.4(MB)