دیجیلیب+

ورود/ثبت نام
نمایش برچسبی-[پایان نامه فارسی]مکان یابی خرابی در سازه ها با استفاده از الگوریتم چند مرحله اي بهینه سازي مبتنی بر آموزش و یادگیري
نوع مدرک: پایان نامه فارسی
شماره رکورد: ۱۴۴۶۲
شماره مدرک: پ ۵۱۳۱
عنوان: مکان یابی خرابی در سازه ها با استفاده از الگوریتم چند مرحله اي بهینه سازي مبتنی بر آموزش و یادگیري
نام پدید آورنده: سید سجاد طیبی
دانشگاه: شمال آمل
دانشکده: فنی و مهندسی
رشته: عمران‌ - زلزله‌
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
استاد راهنما: دکتر سعید فلاحیان و دکتر سید محمد سیدپور
تاریخ دفاع: شهریور ۱۳۹۸
ردیف شماره ثبت جلد نسخه مرجع سال قابل امانت عملیات
ردیف عنوان نوع محتوا فایل حجم عملیات
1 مکان یابی خرابی در سازه ها با استفاده از الگوریتم چند مرحله اي بهینه سازي مبتنی بر آموزش و یادگیري متن payaname(3) (1).pdf 2.1(MB)