دیجیلیب+

ورود/ثبت نام
نمایش برچسبی-[پایان نامه فارسی]مهد کودک با رویکرد افزایش شادی و نشاط در کودکان
نوع مدرک: پایان نامه فارسی
شماره رکورد: ۱۴۴۶۴
شماره مدرک: پ ۵۱۳۳
عنوان: مهد کودک با رویکرد افزایش شادی و نشاط در کودکان
نام پدید آورنده: سعیده قلی پور
دانشگاه: شمال آمل
دانشکده: فنی و مهندسی
رشته: مهندسی معماری
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
استاد راهنما: دکتر مازیار خاکی
تاریخ دفاع: بهمن ۱۴۰۰
ردیف شماره ثبت جلد نسخه مرجع سال قابل امانت عملیات
ردیف عنوان نوع محتوا فایل حجم عملیات
1 مهد کودک با رویکرد افزایش شادی و نشاط در کودکان متن Golipour 14011(1).docx nahai (2).pdf 4.1(MB)